Select Language
Serbian  |  English

Međunarodna Konferencija i Izložba
Hotel "Izvor", Aranđelovac, 6. – 7. jun 2018

AUTORSKI RADOVI

Pozivaju se autori da izlože i publikuju rezultate svog naučno-istraživačkog rada iz oblasti Skupa. Zbornik radova naučno-stučnog skupa INFOTECH 2018 biće raspoloživ na samom skupu u vidu CD izdanja.

Programski odbor će najkvalitetnije autorske radovi predložiti za objavljivanje u načno-stručnom časopisu Info M koji izdaje Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu.

Predaja radova se vrši u elektronskom obliku (PDF format) putem e-mail-a: radovi@infotech.org.rs, sa napomenom za INFOTECH 2018.

Radovi se pišu u skladu sa Uputstvom za autore.

Uputstvo za Autore (Acrobat, PDF)
Uputstvo za Autore (MS Word, DOC)

 

INFOTECH 2017 AUTORSKI RADOVI

Predavanje po pozivu
Informaciono društvo
Korporativna strategija
Cloud tehnologije
eCommerce
Blockchain tehnologije
Menadžment znanjem
Obrazovanje
Biometrijske tehnologije
Bezbednost informacija
Informacioni sistemi
Big Data
IT primene
Baze podataka
Korisnički interfejsi