Select Language
Serbian  |  English

Međunarodna Konferencija i Izložba
Hotel "Izvor", Aranđelovac, 24. – 25. jun 2020.

ASIT (Asocijacija za računarstvo, informatiku, telekomunikacije i nove medije Srbije), pod pokroviteljstvom resornih ministarstava Vlade Republike Srbije i Privredne komore Srbije, zajedno sa značajnim domaćim i stranim firmama, ICT korisnicima i ISACA sekcijama, organizuje:

INFOTECH 2020
ICT CONFERENCE & EXHIBITION

Konferencija i Izložba će se održati 24. – 25. jun 2020.
Hotel "Izvor", Aranđelovac
Otvaranje: Sreda, 24. jun 2020. u 10:00h

INFOTECH 2020 je namenjen menadžerima kako bi došli do saznanja o mogućnostima primene novih informacionih i telekomunikacionih tehnologija u osavremenjavanju poslovanja, kao i profesionalnim informatičarima u sticanju i razmeni iskustava o primeni tih tehnologija:

  • Okrugli sto I: "Kako IKT sisteme državne uprave prilagoditi potrebama građana i IT kompanija?"
  • Predavanje po pozivu: "Petnaest godina eUprave u Srbiji", Doc. dr Dejan Vidojević, Kriminalističko-policijski univerzitet, Beograd
  • Sastanci srpskih ogranaka IEEE EdSoc i ISACA udruženja.