Select Language
Serbian  |  English

Međunarodna Konferencija i Izložba
Hotel "Izvor", Aranđelovac, 23. – 24. jun 2021.

INFOTECH 2021 / PRIJAVA ZA UČESNIKE


Skupu će prisustvovati

Ime i prezime

Funkcija

Mobilni telefon

e-Mail

Ime i prezime

Funkcija

Mobilni telefon

e-Mail


FIRMA

PIB

Adresa

Poštanski Broj

Grad

Telefon

Fax

e-Mail

Web Site

Izaberite tip kotizacije:

Kotizacija (A) uključuje:

 • CD Katalog prezentacija i stručnih radova
 • Materijale izlagača
 • Učešće u svim pratećim programima skupa
 • Ručak
 • Svečanu večeru
  • Švedski sto
  • Neograničena konzumacija alkoholnih i bezalkoholnih pića
  • Muzički program

Kotizacija (B) uključuje:

 • CD Katalog prezentacija i stručnih radova
 • Materijale izlagača
 • Učešće u svim pratećim programima skupa

Troškove kotizacije uplatiti na račun broj 355-1041116-83 ASIT, Beograd, sa naznakom za INFOTECH 2021.
Ova prijava je neopoziva.

Smeštaj učesnika konferencije:

Svaki učesnik sam rezerviše i uplaćuje smeštaj direktno hotelu “Izvor” po povoljno obezbeđenim cenama za učesnike Konferencije Infotech.

Smeštaj za sve učesnike je obezbeđen u hotelu “Izvor” po povoljnijim cenama. Rok za rezervaciju hotelskog smeštaja je 27. maj 2021. godine.

Rezervacija smeštajnih kapaciteta:

Kontakt
Mob: +381 63 102 80 46
E-mail: prodaja@ahoteli.com

Hotel Izvor
34300 Aranđelovac, Mišarska 2b
Tel: +381 34 700 400
Fax: +381 34 712 127
www.a-hotel-izvor.com

Za verifikaciju prijave molimo uneste karaktere prikazane na slici desno
Image verification