Prijava za izlagače

Prijava za učesnike

Prijava za medije

AGENDA

Na konferenciji INFOTECH, renomirane svetski poznate kompanije predstavljaju svoja rešenja i proizvode. Više od 200 predstavnika IKT industrije je usmereno na inovacije i njihovu primenu u praksi.

PROGRAM

INFOTECH će posebnu pažnju posvetiti primeni najnovijih informatičkih tehnologija u radu:

 1. državnih organa i institucija
 2. lokalnih samouprava
 3. javnih preduzeća i ustanova
 4. operatora fiksne i mobilne telefonije
 5. pružalaca internet servisa
 6. pošta
 7. finansijskih organizacija
 8. velikih poslovnih sistemа
 9. malih i srednjih preduzeća
 10. poslovnih udruženja i privrednih komora

ROKOVI

Važni datumi i rokovi:

 • Ponedeljak, 5. maj 2025.
  Dostavljanje naslova kompanijskih prezentacija
 • Ponedeljak, 5. maj 2025.
  Dostavljanje autorskih radova shodno instrukcijama na linku>>>
 • Petak, 30. maj 2025.
  Dostavljanje prezentacija u elektronskoj formi (pptx, pptxs)
 • Sreda, 4. jun 2025.
  Otvaranje Konferencije u 10:00