INFOTECH (organizator ASIT) je regionalna Konferencija i Izložba u Jugoistočnoj Evropi sa višedecenijskom tradicijom, koju odlikuju veliki broj posetilaca, poslednja inovativna rešenja renomiranih kompanija izlagača i stalni fokus na aktuelne teme iz oblasti informaciono komunikacionih tehnologija u javnom sektoru i sigurnosti.

INFOTECH od 1985. godine predstavlja mesto okupljanja predstavnika državnih institucija i svetski poznatih kompanija. Teme koje konferencija obrađuje su usmerene na savremena iskustva sa međunarodnih tržišta i na njihovu primenu u regionu Balkana.

Svake godine predstavnici stručne I akademske elite razmenjuju iskustva i ideje tokom specijalizovanih panel diskusija i u međusobnoj interakciji na samoj izložbi.

INFOTECH ima status međunarodne Konferencije na kojoj se objavljuju I predstavljaju naučni/autorski radovi iz oblasti IKT-a.

AUTORSKI RADOVI

Pozivaju se autori da izlože i publikuju rezultate svog naučno-istraživačkog rada iz oblasti IKT-a. Elektronsko izdanje Zbornika radova naučno-stučnog skupa INFOTECH biće raspoloživo na Web sajtu.

Prihvaćeni radovi biće objavljeni u Zborniku radova za predmetnu godinu, koji će biti katalogiziran u Narodnoj biblioteci Srbije i dostupan na Web sajtu. Odabrani radovi sa Skupa biće objavljeni u

Predaja radova se vrši u elektronskom obliku (PDF format) putem e-mail-a: radovi@infotech.org.rs, sa napomenom za INFOTECH.

Radovi se pišu u skladu sa Uputstvom za autore.

Uputstvo za Autore ENG (Acrobat, PDF)
Uputstvo za Autore ENG (MS Word, DOCX)

INFOTECH poseti preko 200 predstavnika IKT sektora, dok preko 20 kompanija uzima aktivno učešće na konferenciji.

circle-cropped (9)

Suorganizatori naučno-stručnog dela konferencije:

  • FITI – Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo, Beograd
  • VSPEP – Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd
  • Laboratorija za multimedijalne komunikacije, FON, Beograd
  • Univerzitet “Bijeljina”, Bijeljina, Bosna i Hercegovina
  • Visoka škola akademskih studija “Dositej”, Beograd