Agenda za 2024. godinu je u procesu izrade

Agenda za 2023. godinu

Sreda, 07. jun 2023.

09:00 Smeštaj i registracija prijavljenih učesnika
09:15 Dobrodošlica – kafa i posluženje (ispred sale Kristalna dvorana I)
09:45 Sastanak Programskog i Organizacionog odbora
Kristalna dvorana I: plenarno zasedanje
Sesija 1
10:00 OTVARANJE KONFERENCIJE
Vlada Republike Srbije
MINISTARSTVO INFORMISANJA I TELEKOMUNIKACIJA
Milan Dobrijević, državni sekretar
10:30 ATOS
„Kako od BI do AI u javnoj upravi?“
Dušan Veličkovski, Business Intelligence System Architect, Atos
10:50 COMTRADE
„Security on demand“
Milena Pavlović, Key Account Manager Public sector, Comtrade
11:10 ASSECO SEE
„LIVE Service Desk: Realizacija interne podrške za IT servise i aplikacije“
Branislav Vuković, Account Manager – Dedicated Solutions, Asseco SEE
11:30 INFORMATIKA – ORACLE Business Partner
„Cloud – Lokalno dostupan globalni resurs“
Vladimir Laketa, Oracle
Zoran Mišić, Kancelarija za IT i eUpravu
11:50 HUAWEI
„Kompanijska prezentacija“
Zorica Grba, Huawei
12:10 KANCELARIJA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU
„Državni Data Centar“
Boban Mihailović, pomoćnik direktora, Kancelarija za IT i eUpravu
Danilo Savić, direktor, Data Cloud Technology
12:30 Pauza – kafa i posluženje (ispred sale Kristalna dvorana I)
Sesija 2
12:50 Sala Kristalna dvorana I
PANEL I: „Informaciona bezbednost“
Predsedavajući: Slobodan Marković, UNDP
Učesnici: Predstavnici državnog sektora i privrede
13:30 KANCELARIJA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU
„Brzo rastuća državna mreža“
Milorad Stojanović, pomoćnik direktora, Kancelarija za IT i eUpravu
13:50 Pošta Srbije
„eNotar – sigurna arhiva javno beležničkih kancelarija“
Nebojša Marković, izvršni direktor, Pošta Srbije
14:10 POVERENIK ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI
“Zaštita podataka o ličnosti”
Marijana Sofilj Aćimović, Sektor za nadzor, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
14:30 RATEL
„Aktivnosti Nacionalnog CERT-a“
dr Marko Krstić, Rukovodilac Službe za informacionu bezbednost i poslove Nacionalnog CERT-a, RATEL
14:50 UDRUŽENJE ISACA BEOGRAD
“ISACA – Program saradnje sa akademskim institucijama”
dr Vladan Pantović
15:10 PMI OGRANAK SRBIJA
“Životni ciklus PMBOK-a”
dr Vladan Pantović, Milan Šmigić
   
15:30 Ručak (Pansionski Restoran)
 
16:30 PLENARY KEYNOTES / AUTORSKI RADOVI
 
 • Keynote 1: Technical evolution of 5G mobile connectivity network: 3GPP 5G-Advanced standardization project, Dragorad Milovanović,  AFB Beograd
 • Keynote 2: Data Protection Officer as a Compliance Profession, Tihomir Katulić, University of Zagreb
 • Blockchain and Smart Contracts: The Enhanced Supply Chain, Dušan Mitrović, Miloš Milovanović, Miroslav Minović
 • Front-end Test-Driven Development: React Example, Stefan Milanović, Jelica Stanojević, Miroslav Minović
 • Cyber Space as the Fifth Dimension of Conflict and Cyber Warfare with Reference to Cyber Terrorism, Olgica Vulević
 • The Use of Information and Communication Technologies in Companies in the Republic of Srpska, Slađana Vujičić, Jasmina Šljivić, Ljiljana Tomić, Milivoje Ćosić, Aleksandra Mesarević
 • Cybersecurity and Security of Network and Information Systems in European Union Law, Vesna Ćorić, Ana Knežević Bojović, Slavica Banić
 • Analysis of information security in the Republic of Serbia and the Republic of Srpska, Slađana Vujičić, Biljana Dimitrić, Gorana Tomanović, Boro Krstić
 • ChatGPT: Impact of Language Models for Information Security, Vladica Ubavić, Marina Jovanović-Milenković, Oliver Popović, Marija Boranijašević
 • Security and Privacy Issues in 5G Mobile Systems: Data Protection and AI Regulations, Dragorad Milovanović, Rajko Terzić
 • Comparative Analysis of In-House AI Development vs. Artificial Intelligence-as-a-Service (AIaaS), Milan Đorđević, Raffaele Luca Amalfi
 • Exploring the Integration of Technology in PMO: Current Trends and Future Perspectives, Milan Đorđević, Vladan Pantović
 • Project Management Body of Knowledge Life Cycle, Vladan Pantović, Milan Šmigić
 • Transformation of Traditional Methods of IT Marketing and Advertising: Machine Learning vs. Cookie Consent Systems, Radmila Marković
   
20:00 Nacionalni restoran (hotel Izvor): Svečana večera sa muzičkim programom

Četvrtak, 08. jun 2023.

10:00 Sastanak Programskog i Organizacionog odbora
11:00 Zatvaranje Konferencije

Napomene/Notes:    

 1. Službeni jezici Konferencije su srpski i engleski/Official Conference languages are English and Serbian
 2. Organizator zadržava pravo izmene Programa, bez prethodne najave
 3. Dopune i izmene Programa će biti istaknute na web stranici www.infotech.org.rs