Program Konferencije

INFOTECH će posebnu pažnju posvetiti primeni najnovijih informatičkih tehnologija u radu:

 • državnih organa i institucija
 • lokalnih samouprava
 • javnih preduzeća i ustanova
 • operatora fiksne i mobilne telefonije
 • pružalaca internet servisa
 • pošta
 • finansijskih organizacija
 • velikih poslovnih sistemа
 • malih i srednjih preduzeća
 • poslovnih udruženja i privrednih komora

INFOTECH je namenjen predstavnicima IT industrije kako bi došli do saznanja o mogućnostima primene novih informacionih i telekomunikacionih tehnologija u osavremenjavanju poslovanja, kao i profesionalnim informatičarima u sticanju i razmeni iskustava o primeni tih tehnologija.

Sastanci srpskih ogranaka PMI, IEEE EdSoc i ISACA udruženja će biti održani na Konferenciji.

Na Skupu će biti izloženi radovi i najvredniji stručni postignuti rezultati, iz sledećih oblasti:

 • Računarstvo u oblacima (Cloud Computing)
 • Društvene mreže
 • IoT – Internet of Things
 • GDPR – General Data Protection Regulation
 • Blockchain
 • Big Data
 • Data centri
 • DC Outsourcing
 • Mobilna telefonija pete generacije
 • Mobilne aplikacije u poslovanju
 • Informacioni sistemi državnih organa i javne uprave (e-government)
 • Primena elektronskih identifikacionih dokumenata
 • Finansijski informacioni sistemi
 • Security rešenja (ISO 27000)
 • BI – Sistemi poslovne inteligencije
 • ERP rešenja
 • CRM – Customer Relationship Management
 • ICT i digitalna ekonomija
 • e-poslovanje
 • e-obrazovanje
 • e-health
 • Web marketing
 • Računarske mreže i telekomunikacije
 • Sistemi za zaštitu informacija
 • DMS – Document Management Systems
 • Logistički informacioni sistemi
 • Upravljanje projektima
 • HR – Human Resource
 • Upravljanje rizicima
 • Revizija IS

Prihvaćeni radovi biće objavljeni u Zborniku radova Infotech 2021 koji će biti katalogiziran u Narodnoj biblioteci Srbije i dostupan na Web sajtu. Odabrani radovi sa Skupa biće objavljeni u

 

PROGRAMSKI ODBOR

 • Dr Vladan Pantović, predsednik, Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo, Beograd

ČLANOVI ODBORA

 • Dr Dušan Starčević, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
 • Dr Aca Aleksić, Fakultet za kompjuterske nauke, Beograd
 • Dr Maja Anđelković, Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo, Beograd
 • Dr Zoran Avramović, Visoka škola akademskih studija “Dositej”, Beograd
 • Dr Olja Arsenijević, Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd
 • Dr Robin Singh Bhadoria, Hindustan College of Science and Technology, Mathura, India
 • Dr Zoran Bojković, Saobraćajni fakultet, Beograd
 • Dr Milan Brković, Udruženje banaka Srbije, Beograd
 • Dr Vladimir Brusić, University of Nottingham, NingboChina
 • Dr Miodrag Brzaković, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Beograd
 • Dr Maja Cogoljević, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd
 • Dr Danijela Ćirić-Lalić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
 • Dr Anastasios Dagiuklas, London South Bank University, London, United Kingdom
 • Dr Velimir Dedić, Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo, Beograd
 • Dr Vlado Delić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
 • Dr Gordana Đorđević, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd
 • Dr Viviana Fernández Marcial, Universidade da Coruña, España
 • Dr Jovan Filipović, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
 • Dr Pawan Fowdur, University of Mauritius, Republic of Mauritius
 • Dr Borko Furht, Florida Atlantic UniversityBoca RatonUSA
 • Dr Gordana Gardašević, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Banjaluci, Bosna i Hercegovina
 • Dr Zagorka Gospavić, Građevinski fakultet, Beograd
 • Dr Zvezdan Horvat, Adizes Institute Worldwide, Santa Barbara, USA
 • Dr Miloš Jelić, Fondacija za kulturu kvaliteta i izvrsnost, Beograd
 • Dr Emil Jovanov, University of Alabama, HuntsvilleUSA
 • Dr Filip Jovanović, Fakultet za projektni i inovacioni menadžment, Beograd
 • Dr Siniša Jovanović, Imtel Komunikacije, Beograd
 • Dr Marina Jovanović-Milenković, Fakultet za projektni i inovacioni menadžment, Beograd
 • Dr Asutosh Kar, Indian Institute of Information Technology, Kancheepuram, Chennai, India
 • Dr Tihomir Katulić, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
 • Dr Jelena Kočović, Ekonomski fakultet, Beograd
 • Dr Petar Kočović, Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo, Beograd
 • Dr Bojan Kostandinović, Mokrogorska škola menadžmenta, Beograd
 • Dr Boro Krstić, Univerzitet “Bijeljina”, Bijeljina, Bosna i Hercegovina
 • Dr Dejan Kršljanin, Centar za primenjenu matematiku i elektroniku, Beograd
 • Dr Dragan Lončar, Ekonomski fakultet, Beograd
 • Dr Zoran Marjanović, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
 • Dr Vera Marković, Elektronski fakultet, Niš
 • Dr Miodrag Mesarović, Energoprojekt Entel, Beograd
 • Dr Danijela Milošević, Fakultet tehničkih nauka u Čačku
 • Dr Mladen Milošević, Fakultet bezbednosti, Beograd
 • Dr Miloš Milovanović, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
 • Dr Miroslav Minović, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
 • Dr Cvetko Mitrovski, Faculty of Technical Sciences, St. Kliment Ohridski University – Bitola, Severna Makedonija
 • Dr Vojislav Mišić, Ryerson University, TorontoCanada
 • Dr Vladimir Mladenović, Fakultet tehničkih nauka u Čačku
 • Dr Boško Nikolić, Elektrotehnički fakultet, Beograd
 • Dr Deasún Ó Conchúir, Scatterwork GmbHSwitzerland
 • Dr Miroslav Perić, Komercijalna banka, Beograd
 • Dr Vladimir Petrović, Robert Bosch GmbHGermany
 • Dr Milan Prokin, Elektrotehnički fakultet, Beograd
 • Dr Jelica Protić, Elektrotehnički fakultet, Beograd
 • Dr Zoran Radojičić, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
 • Dr Milan Radosavljević, Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd
 • Dr Radoslav Raković, Inženjerska akademija Srbije (IAS), Beograd
 • Dr Muthu Ramachandran, Leeds Becket University, United Kingdom
 • Dr Marko Savković, Studiopro, Beograd
 • Dr Dejan Simić, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
 • Dr Svetozar Sofijanić, Akademija tehničkih strukovnih studija, Beograd
 • Dr Svetlana Stevović, Mašinski fakultet, Beograd
 • Dr Velimir Štavljanin, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
 • Dr Vladimir Terzija, University of Manchester, United Kingdom
 • Dr Ana Trbović, FEFA, Beograd, Grid Singularity, Berlin, Nemačka
 • Dr Mladen Veinović, Univerzitet Singidunum, Beograd
 • Dr Dejan Vidojević, Kriminalističko-policijski univerzitet, Beograd
 • Dr Slađana Vujićić, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd
 • Dr Dušan Vujošević, Računarski fakultet, Beograd
 • Mr Dragorad Milovanović, Sportska akademija AFB, sekretar Programskog odbora

 

RAD SKUPA

INFOTECH će se odvijati u okviru plenarnih sesija, predavanja po pozivu, prihvaćenih referata, izlaganja radova po sekcijama, prezentacija odabranih rešenja, okruglih stolova i prezentacija proizvođača hardverskih i softverskih rešenja.

Skup će pratiti akreditovane televizijske i novinske kuće. Takođe će se snimati specijalizovane TV emisije.

JEZICI:

Službeni jezici Konferencije su srpski i engleski.

SPECIJALIZOVANA ICT IZLOŽBA

U okviru skupa INFOTECH vodeće firme iz oblasti informatičkog inženjeringa prezentovaće specifična ICT rešenja od posebnog interesa za učesnike skupa.